Legislativa

  • Zákon č. 261/2021 Sb. (elektronizace postupů orgánů veřejné moci)
  • Změna zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
  • Požadavky NSESSS (národní standard)
  • Evropské nařízení eIDAS
Provoz

  • Vysoká dostupnost a bezpečnost díky cloudu MS Azure
  • Napojení na další aplikace (školské systémy, ekonomika atd.)
  • Silná metodická podpora
Cena

  • Zvýhodněný Education balíček (GINIS SSD Ultimate)
  • Možnost využití modelu Software as a Service (pronájem licence)
  • Úspora nákladů na vlastní IT