Cloudové řešení

Cloudové řešení

Jednoduché a praktické řešení

Navržené řešení kompletně pokrývá digitální komunikaci uvnitř školy, se státními orgány i samotnými žáky a jejich rodiči. Prostřednictvím spisové služby budete obsluhovat nejen svou datovou schránku. Příjem digitálních podání i práce s dokumenty splňují všechny požadavky evropského nařízení eIDAS i Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb (NSESSS).

Minimální hardwarové vybavení

Využíváte-li eSSL pro libovolný objem agend, cloudová varianta řešení minimalizuje nároky na váš hardware. Nemusíte tak disponovat výkonnými servery (s nutnou pravidelnou obměnou) obsluhovanými specializovanými pracovníky. K provozu systému využijete architektury, která není u vás.

Katalog cloud computingu

Nabídka SaaS služeb firmy Gordic je zapsaná v katalogu cloud computingu vedeném Ministerstvem vnitra České republiky. MS Azure, který pro provoz spisové služby nabízíme, cloudovou architekturou splnil požadavky a kritéria uvedená ve vydané Metodice pro práci s katalogem cloud computingu a katalogem služeb cloud computingu pro příslušné bezpečnostní úrovně.

Kybernetická bezpečnost

Přechodem do cloudu GINIS neztrácí nic ze své úrovně zabezpečení. Obrovskou výhodou je i nepřetržitá dostupnost software. Pokud jste byli zvyklí manuálně řešit online zálohu, díky provozu v cloudu vám tato nutnost odpadá. Vše se děje automaticky. I v případě havárie v budově, odcizení hardware, technických závad nebo kyberútoku, který vám znemožní práci se zařízením, se k vašim datům díky provozu v cloudu dostanete.

Výhody a přínosy

Jednoduchost

Jednoduchá smlouva, pravidelná měsíční nebo čtvrtletní platba

Bezpečnost

Zabezpečená data, ochrana před malwarem, zálohování

Práce z domova

Vše dostupné 24 hodin denně, dvoufaktorová autentizace

Finanční úspory

Nižší náklady na IT, zvýhodněná cena licence či služby

Splněná legislativa

Každý rok nová metodika účetnictví a spisové služby

Digitální dokumenty

Integrace s datovou schránkou, podpisy, razítka, pečetě

Sdílení dat

Společná databáze, současné úpravy dokumentů

Moderní kancelář

E-maily, kalendáře, volání, chat dostupné odkudkoliv