Školení: Digitální správa dokumentů ve školství

S přibývajícími výzvami a povinnostmi v oblasti digitalizace veřejné správy přicházíme s novým školením, které vám přiblíží klíčové aspekty v elektronické správě dokumentů v rámci Regionálního školství.

eDokladovka, Digitální úkon, Katalog služeb, Úplné elektronické podání – to vše jsou pojmy, které se v nedaleké budoucnosti stanou běžnou realitou v provozu Orgánů veřejné moci – a tedy i škol. A budou mít dopad i na správu dokumentů.

Co můžete očekávat od kurzu?

  • Legislativní přehled: Získáte informace o aktuální legislativě týkající se digitální správy dokumentů ve školství.
  • Škola v roli poskytovatele digitálních služeb: Jak může vaše škola efektivně a bezpečně poskytovat digitální služby?
  • Doporučení pro rozvoj aplikačního vybavení: Povíme vám, jaké aplikace používat a jak je integrovat, abyste mohli plně využít potenciál elektronické spisové služby.
  • Novinky z oblasti správy dokumentů: Dozvíte se o aktualitách a nejnovějších postupech v oblasti správy dokumentů.

Věříme, že vědomosti nabyté v tomto kurzu vám umožní nejen efektivně zvládat nové povinnosti, ale také využívat elektronickou spisovou službu k optimalizaci vaší práce.

KDY

11. 1. 2024 nebo 27. 2. 2024

KDE

online

CENA

1 000 Kč bez DPH/osoba

PŘIHLÁŠENÍ

https://www.gordic.cz/skoleni/detail?nazev=digitalni-sprava-dokumentu-skolstvi-legislativa-doporuceni-novinky&termin=11-01-2024