Atestace elektronické spisové služby – změny termínů

Podpisem prezidenta vešel 26.04.2022 v platnost zákon č. 89/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb. (tzv. DEPO). Přináší očekávanou úpravu termínů pro atestace a provozování elektronických spisových služeb, které DEPO vneslo v loňském roce do zákona 499/2004 Sb.
Úpravu termínů jsme pro vás shrnuly do přehledné tabulky níže. Tabulka přináší stručný zjednodušený pohled, doporučujeme vám se seznámit s celým změnovým zákonem č. 89/2022 Sb.

 

Platnost částí zákona 499/2004 Sb. Původní termín Nový termín
§ 69b

(zřízení atestačních středisek od…)

1.2.2022 1.7.2022
§ 69c,d

(realizace atestací od…)

1.2.2022 1.7.2023
Povinnost všech veřejnoprávních původců (zákon 499/2004 Sb., §3, odst. 1) provozovat atestovanou eSSL 1.1.2024/2025 1.1.2026

Současně upozorňujeme, že povinnost vedení spisové služby v elektronické podobě (tedy od 1.1.2026 i povinnost provozovat atestovanou eSSL) mají podle zákona 499/2004 Sb. (§63, odst. 3) všichni veřejnoprávní původci uvedení v §3, odst. 1. Nově tedy tato povinnost dopadá například i na školy a školská zařízení.

Miroslav Čejka