Gordic zapsán v katalogu jako poskytovatel cloud computingu

Společnost Gordic byla 8. listopadu 2022 opětovně zapsána jako poskytovatel cloud computingu, nyní podle novelizovaného znění zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (ve znění s účinností od 1. 9. 2021). Je tak mezi první dvacítkou firem, které jsou uznány jako způsobilé pro poskytování cloudových služeb z hlediska své bezúhonnosti a zajištění dodržování práv třetích osob.

Každá z firem musí před zápisem projít náročným administrativním procesem, doložit mnoho dokumentů v rozsahu dle § 6q výše jmenovaného zákona, splnit zadaná bezpečnostní kritéria tak, aby byly schopny zajistit požadovanou úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánů veřejné správy.

„Cloud je ve veřejné správě na vzestupu, registrujeme zvýšenou poptávku po tomto řešení u zákazníků všech velikostí. Jsem proto moc rád, že jsme splnili podmínky pro zápis do katalogu i po legislativní úpravě a můžeme tak veřejné správě dál nabízet kvalitní a ověřené služby,“ doplňuje Vladimír Přech, ředitel obchodně-právní sekce společnosti Gordic.

V portfoliu Gordicu lze nalézt celou řadu aplikací provozovaných v režimu SaaS. Tento typ poskytování služeb funguje na principu pronájmu. Odpadají starosti spojené s údržbou softwaru, o tu se stará poskytovatel, i náklady na vlastní technické vybavení. Zvláštní pozornost si určitě zaslouží dva produkty: elektronická spisová služba a portál občana. Firma připravila jednoduchou cloudovou spisovou službu, která díky speciální Ultimate multilicenci v sobě zahrnuje vše, co může každá malá organizace v oblasti správy dokumentů potřebovat. Osobní portál občana je zase aplikací, která pokrývá oblast digitálních služeb včetně integrace s platební bránou. V obou případech se jedná o řešení provozované v cloudu MS Azure.