Spisová služba pro školy

Nová povinnost je současně příležitostí

Školy jako orgány veřejné moci budou povinny v blízké budoucnosti vést spisovou službu v elektronickém systému spisové služby (eSSL). Přijetím zákona DEPO a novelizací archivního zákona se již brzy zruší možnost vedení spisové služby v listinné podobě.
Novou povinnost lze ale chápat také jako příležitost. Řada rutinních činností může být automatizována a škole ubydou starosti s administrativou. Prostřednictvím eSSL je možné obsluhovat datovou schránku, poradí si se všemi náležitostmi práce s digitálními dokumenty a díky propojení s ekonomikou zjednoduší správu i skartaci všech dokladů.

Naše spisová služba GINIS SSD v podobě webové aplikace zřizovaná v cloudu MS Azure je šitá na míru právě pracovníkům vzdělávacích institucí. Balíček všech potřebných funkcionalit lze získat za cenově výhodných podmínek díky speciální EDUCATION licenci. Záruku potřebné bezpečnosti, dostupnosti a jednoduchosti provozu zajistí cloud MS Azure.

Systém GINIS SSD je trvale vyvíjen a udržován ve shodě s platnou legislativou a současně je průběžně certifikován na shodu s požadavky národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Společnost GORDIC je plně připravena atestovat systém GINIS SSD v aktuální distribuční verzi, jakmile bude atestace v souladu s právními předpisy umožněna.

Vladimír Přech