Žhavé téma – atestace spisových služeb

Maximální stabilita všech zákazníků, kteří používající software firmy Gordic – s tímto heslem vstupujeme do aktuálně probíhajících nejrozsáhlejších legislativních změn ve výkonu spisové služby za posledních 20 let. To sebou samozřejmě přináší nutné změny v nejrozšířenějším systému elektronické spisové služby GINIS, ale i praktické kroky k jeho úspěšné atestaci, na kterou jsme nyní připraveni.

Současně využíváme také všechny příležitosti pro diskuzi nejen s tvůrci těchto změn, ale samozřejmě i se všemi dotčenými původci. Že otázek kolem atestací i úpravy legislativy je opravdu hodně, ukázal i seminář odborného sdružení CNZ, který se konal 15. 6. 2023 v Národním archivu. Účastnil se ho mj. Jiří Úlovec z Ministerstva vnitra (Odbor archivní správy a spisové služby) nebo Petr Stiegler z České agentury pro standardizaci (Oddělení atestací eSSL). Zástupcem naší společnosti byl hlavní metodik spisové služby Ing. Miroslav Čejka, který se účastnil panelové diskuze. Vyzval mimo jiné všechny zainteresované strany k výraznému zlepšení komunikace a spolupráce, kterou při přípravách současných legislativních změn částečně postrádal.

Spolupráce tvůrců legislativy, dodavatelů a původců může do budoucna přinést tolik potřebnou vzájemnou důvěru, a tím i vyšší efektivitu při budování dlouhodobě stabilního prostředí. Současný stav, kdy několik dnů před účinností legislativních změn a zahájení atestací (plán k 1. 7. 2023) stále není známo finální znění klíčové normy – Národního standardu, je silně znepokojující.